Comuna Otesani, judetul Valcea, organizeaza la sediul Primariei Comunei Otesani, in ziua de 22 februarie 2019, ora 12.00, licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 107,25 m.p.

Scris de Super User Publicat: Luni, 11 Februarie 2019 12:15 Accesări: 458

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 107,25 m.p., aflat in incinta "Cladire Dispensar Medical Uman", situata in comuna Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Perioada de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in caietul de sarcini, care poate fi procurat de la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea,
Compartimentul achizitii publice.

Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini.

Contravaloarea documentatiei de atribuire se va achita la Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

Garantia de participare este in cuanum de 190 lei care se va plati fie prin depunere in numerar la casieria Primariei Comunei Otesani, fie prin virament bancar in contul R032TREZ6745006XXX000374, deschis la Trezoreria orasului Horezu, cu specificatia « Garantie de participare la licitatia pentru inchiriere « Cladire Dispensarul Medical Uman», situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea».

Nivelul minim al chiriei lunare este de 190 lei/luna, iar pasul de strigare este de 5lei/luna.

Ofertele vor fi depuse, conform specificatiilor din caietul de sarcini, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, la Compartimentul Registratura, pana cel tarziu 21 februarie 2019, ora 12.00.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Anunt licitatie Inchiriere.pdf)Anunt licitatie Inchiriere.pdf