Hotărârile Consiliului Local Oteșani

Aprobarea majorarii tarifelor pentru activitatile prestate de catre operatorul SC URBAN SA in comuna Otesani

Evenimente ulterioare adoptării: Modificată de Hot nr. 64 din 2023-12-06 10:40:26
Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (19 - Arobarea tarifelor URBAN SA in comuna Otesani.pdf)Hotararea nr. 19Aprobarea majorarii tarifelor pentru activitatile prestate de catre operatorul SC URBAN SA in comuna Otesani