Hotărârile Consiliului Local Oteșani

Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (09 - Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de Personal.pdf)Hotararea nr. 9Aprobarea modificarii Organigramei si a Statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului