Zibava Constantin-Bogdan si Bara Anamaria

Nume si prenume sot: Zibava Constantin-Bogdan
Nume si prenume sotie: Bara Anamaria
Publicat: Miercuri, 11 Iulie 2018 15:42 Accesări: 999

Astăzi 10 Iulie 2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătone a d-lui. Zibava Constantin-Bogdan in varsta de 32 ani. cu domiciliul în Com. Otesani Judetul Valcea si a D-nei Bara Anamaria in varsta de 25 ani cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu.

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face in scris. cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, in termen de 10 zile de la data afişării publicatiei.

 

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Zibava Constantin-Bogdan si Bara Anamaria.pdf)Zibava Constantin-Bogdan si Bara Anamaria.pdfPublicatie de Casatorie Zibava Constantin-Bogdan si Bara Anamaria