Creat: Vineri, 21 Septembrie 2018 14:49 Accesări: 881
Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Cerere Ionescu Ileana.pdf)Cerere afisare Ionescu Ileana 
Download-ează fișierul (Lista Preemptorilor.pdf)Lista preemptorilorLista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferinţă
Download-ează fișierul (Oferta Vanzare Ionescu Ileana.pdf)Oferta Vanzare Iionescu Ileana 
Creat: Marți, 03 Iulie 2018 15:01 Accesări: 985

Subsemnata Sasu Veronica vand teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,2481 (ha), in punctul "Scaunul Casei Otesani", la preţul de 2000 (douamiilei)

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Oferta Vanzare 0.2481ha teren.pdf)Oferta Vanzare 0.2481ha teren.pdf 
Creat: Vineri, 22 Iunie 2018 21:20 Accesări: 933

Subsemnatul PETCA CONSTANTIN, avand adresa de comunicare in localitatea OTESANI, satul Otesani, judeţul/sectorul VALCEA, codul poştal 247455, vand teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,1920 (ha),in punctul “Lunca Vadul Apei”, la preţul de 2.000 (lei) (doua mii lei).


Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:

  1. Din categoria "coproprietari": NU ESTE CAZUL .
  2. Din categoria "arendaşi" : NU ESTE CAZUL.
  3. Din categoria "proprietari vecini": Nord: PRODESCU D. NICOLAE Sud:BARBULESCU D. ION Est:ZONA RAULUI LUNCAVAT; Vest: DRUM COMUNAL.
  4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.
Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (lista preemtori Petca Constantin.pdf)Lista Preemptorilor 
Download-ează fișierul (oferta vanzare Petca.pdf)Oferta Vanzare TerenOferta Vanzare Teren Petca Constantin
Creat: Joi, 31 Mai 2018 15:26 Accesări: 947

Subsemnatii LEPEA GHEORGHE-EUGEN si LEPEA ILEANA-MIHAELA vindem teren agricol situat în extravilanul comunei Otesani, judetul Valcea, în suprafaţă de 0,6713 (ha),in punctul “Podoasa”, avand categoria de “fanete”, la preţul de 25.000 (lei).

  1. Din categoria "coproprietari": NU ESTE CAZUL .
  2. Din categoria "arendaşi" : NU ESTE CAZUL.
  3. Din categoria "proprietari vecini": Nord: VELCOVICI DUMITRU; Sud: VELCOVICI DUMITRU si LUNGU NICOLAE; Est: Drum Comunal; Vest: PARAUL VALEA PODOASA si VELCOVICI DUMITRU.
  4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.
Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (lista preemptori.pdf)Lista Preemptorilor 
Download-ează fișierul (oferta vanzare teren extravilan.pdf)Oferta VanzareOferta vanzare 0.6713 ha Lepea Gheorghe Eugen si Lepea Ileana Mihaela