Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive a comunei Oteșani, Județul Vâlcea din anul 2023.