Publicat: Joi, 18 Februarie 2021 17:34 Accesări: 126

Dispoziţia nr. 33 privitoare la: convocarea consiliului local al comunei Oteşani judeţul Vâlcea, pentru sedinţa ordinară, în data de 25 februarie 2021.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2020 14:17 Accesări: 384

Art.l.- Se delimiteaza si numeroteaza sectiile de votare, precum si sediile acestora, la nivelul comunei Otesani, judetul Valcea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate., Autoritatii Electorale Permanente, Filiala Sud- Vest Oltenia si o va face publica prin afisare in locurile publice de afisaj, pe cum si pe pagina de internet www.otesani.ro

Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2020 11:39 Accesări: 518

DISPOZITIE

Art.l.- Se stabilesc ca locuri speciale de afisaj electoral, in comuna Otesani, judetul Valcea, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020, urmatoarele puncte:

1.- Caminul Cultural Otesani;
2.- Sediul Primariei comunei Otesani;
3.- Caminul Cultural Carstanesti.

Art.2. (1) - In locurile stabilite la art.1 din prezenta dispozitie afisajul este autorizat cu respectarea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate si numai de catre partidele politice, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor aprtinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti.

(2) - Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor aprtinand minoritatilor nationale ori candidat independent poate aplica numai doua afise electorale.

(3) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la art.1 nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.

(4) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit art.l numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor.

(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau a altui stat.

Art.3 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare in locurile publice de afisaj si se va publica pe site-ul institutiei www.otesani.ro, de catre secretarul general al comunei.

Art.4.- Incalcarea prevederilor legale privind afisajul electoral constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta Postului de Politie Otesani si Institutiei Prefectului Judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.