Dispozitia Nr. 161 privitoare la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Otesani, judetul Va/cea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Scris de Super User Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2020 14:17 Accesări: 194

Art.l.- Se delimiteaza si numeroteaza sectiile de votare, precum si sediile acestora, la nivelul comunei Otesani, judetul Valcea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate., Autoritatii Electorale Permanente, Filiala Sud- Vest Oltenia si o va face publica prin afisare in locurile publice de afisaj, pe cum si pe pagina de internet www.otesani.ro