Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive a comunei Oteșani, Județul Vâlcea emise în anul 2022.