IORDĂCHESCU MIHAI-MĂDĂLIN si STROIA GABRIELA

Nume si prenume sot: IORDĂCHESCU MIHAI-MĂDĂLIN
Nume si prenume sotie: STROIA GABRIELA
Scris de Super User Publicat: Marți, 11 Septembrie 2018 18:22 Accesări: 412

Astăzi 10.09.2018, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IORDĂCHESCU MIHAI-MĂDĂLIN în vârstă de 27 ani cu domiciliu în Comuna Lungeşti,sat Stăneşti-Lunca judeţul Vâlcea şi a d-nei/d-şoarei, STROIA GABRIELA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în Comuna Oteşani, sat Cuceşti, judeţul Vâlcea.

În temeiul art.285 din Legea nr.287/2008 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (IORDĂCHESCU MIHAI-MĂDĂLIN si STROIA GABRIELA.pdf)IORDĂCHESCU MIHAI-MĂDĂLIN si STROIA GABRIELA.pdf