Scris de Super User Publicat: Luni, 11 Februarie 2019 12:15 Accesări: 8

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE

pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 107,25 m.p., aflat in incinta "Cladire Dispensar Medical Uman", situata in comuna Otesani, judetul Valcea, aflat in domeniul public al comunei Otesani, cu destinatia de cabinet medical-medicina de familie.

Perioada de inchiriere este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in caietul de sarcini, care poate fi procurat de la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea,
Compartimentul achizitii publice.

Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice, romane sau straine, care indeplinesc conditiile prevazute in caietul de sarcini.

Contravaloarea documentatiei de atribuire se va achita la Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

Garantia de participare este in cuanum de 190 lei care se va plati fie prin depunere in numerar la casieria Primariei Comunei Otesani, fie prin virament bancar in contul R032TREZ6745006XXX000374, deschis la Trezoreria orasului Horezu, cu specificatia « Garantie de participare la licitatia pentru inchiriere « Cladire Dispensarul Medical Uman», situat in comuna Otesani, satul Otesani, judetul Valcea».

Nivelul minim al chiriei lunare este de 190 lei/luna, iar pasul de strigare este de 5lei/luna.

Ofertele vor fi depuse, conform specificatiilor din caietul de sarcini, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, la Compartimentul Registratura, pana cel tarziu 21 februarie 2019, ora 12.00.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Anunt licitatie Inchiriere.pdf)Anunt licitatie Inchiriere.pdf 
Scris de Super User Publicat: Luni, 01 Octombrie 2018 19:06 Accesări: 91

DISPOZITIA NR. 182


PRIVITOR LA: Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Otesani, in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (DISPOZITIE SECTII VOTARE.pdf)DISPOZITIE SECTII VOTARE.pdf 
Scris de Super User Publicat: Marți, 17 Octombrie 2017 08:00 Accesări: 271

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti , punctul Valculesti, judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6.

Scris de Super User Publicat: Marți, 17 Octombrie 2017 08:00 Accesări: 308

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6.

Scris de Super User Publicat: Luni, 16 Octombrie 2017 09:27 Accesări: 304

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti , punctul Valculesti, judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Scris de Super User Publicat: Luni, 16 Octombrie 2017 09:26 Accesări: 321

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Scris de Super User Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:21 Accesări: 322

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani , judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Scris de Super User Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:19 Accesări: 402

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA OTESANI, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676,intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” - Directia Apelor Valcea, aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor de construire “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti, punctul Valculesti, judetul Valcea.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la sediul Primariei Comunei Otesani, sat Otesani, judetul Valcea, telefon/fax: 0250860676.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus-mentionata.

Scris de Super User Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:17 Accesări: 329

Anunt

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod peste paraul Luncavat, Punctul Valculesti, sat Carstanesti, comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Carstanesti, punctul Valculesti, judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea , in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00.

Scris de Super User Publicat: Joi, 12 Octombrie 2017 09:16 Accesări: 312

Anunt

COMUNA OTESANI, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Pod din beton armat in comuna Otesani, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Otesani, sat Otesani, judetul Valcea.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00 si la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea , in zilele de luni – vineri, intre orele 09.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu, nr.6, cod postal 240156, judetul Valcea, zilnic de luni – vineri, intre orele 09.00 -13.00.