Proces verbal concurs functie de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului financiar contabil, taxe si impozite

Scris de Super User Publicat: Marți, 19 Decembrie 2017 23:23 Accesări: 146

PROCES – VERBAL

Incheiat astazi 19 decembrie 2017.

 

            Subsemnata Luciu Maria Anda, inspector in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea, desemnata in calitate de secretar al comisiei de concurs organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de Inspector, clasa I, gradul profesional asistent in cadrul Compartimentului financiar contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea, am procedat azi data de mai sus, la afisarea la sediul Primariei Comunei Otesani, a rezultatelor privind selectia dosarelor depuse pentru concursul sus-mentionat, astfel:

           

Nr.

crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei dosarului

1.

GHEORGHIU GHEORGHE

ADMIS

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Candidatii declarati admisi de catre comisia de concurs, pe baza verificarii dosarelor de participare, se vor prezenta in data de 27.12.2017, orele 10.00, la sediul Primariei comunei Otesani, judetul Valcea, pentru sustinerea probei scrise a concursului mai sus-mentionat.

 

SECRETAR COMISIE,

LUCIU MARIA ANDA.