Rezultatului la proba scrisa, pentru cele doua functii publice de executie

Scris de Super User Publicat: Miercuri, 27 Decembrie 2017 13:50 Accesări: 173

Subsemnata Luciu Maria Anda, inspector in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea, desemnata prin Dispozitia Primarului cu nr.363 din 06 decembrie 2017, in calitate de secretar al comisiei de concurs pentru ocuparea functilor publice, vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional debutant si gradul profesional asistent la Compartimentul financiar contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarulu comunei Otesani, judetul Valcea, am procedat azi data de mai sus, la afisarea la sediul Primariei comunei Otesani, judetul Valcea, a rezultatului la proba scrisa,pentru cele doua functii publice de executie,
dupa cum urmeaza:

1. OPRISOR OANA ALINA - 5 8 puncte - ADMIS;
2. DINA MIHAI ALEXANDRU - 47 puncte - RESPINS;
3. GHEORGHIU GHEORGHE - 56 puncte - ADMIS.

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise la locul desfasurarii concursului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Contestatia se depune la sediul Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea, secretar comisie concurs:
Luciu Maria Anda.
Proba interviu se va desfasura in data de 03 ianuarie 2018, orele 11.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.
Alte informatii se pot obtine la nr. de telefon 0250860676 sau nr. mobil : 0768966024.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal azi data de mai sus, ora 13.48