PROCES-VERBAL privind rezultatul solutionarii contestatiei

Scris de Super User Publicat: Vineri, 29 Decembrie 2017 13:57 Accesări: 376

PROCES-VERBAL

privind rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de inspector, clasa !,gradul profesional debutant la Compartimentul financiar-contabil, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea.

Avand in vedere prevederile art.67 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunica urmatoarele rezultate ale solutionarii contestatiei:

Nr. Crt. Numele si prenumele candidatului care a formulat contestatie/functia publica/compartiment Punctajul probei scrise ca urmare a solutionarii contestatiei Rezultatul contestatiei la proba scrisa
1. DINA MIHAI ALEXANDRU/functia publica de inspector, clasa 1, gradul profesional debutant/Compartiment Financiar Contabil, Taxe si Impozite 46 Puncte Respinge contestatia conform prevederilor art. 66. lit. c, din HG 611/2008

Candidatii nemultumiti de solutionarea contestatiei se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii, conform art.68 din Hotararea Guvernului nr. 611 /2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Rezultat Contestatie.pdf)PROCES-VERBAL privind rezultatul solutionarii contestatiei.PROCES-VERBAL privind rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie, vacanta, de inspector, clasa 1, gradul profesional debutant