Vremea

 
Imagine contact

Davidescu Mihail

Formular de contact

PNL

Alte informații

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert.

Activitatea Primăriei

Anunturi Publice

10 Mai 2024

Dispozitia nr. 128 privitoare la delimitarea secţiilor de votare aflate în limita adminiistativ-teritoriala a comunei Oteşani, județul Vâlcea

Delimitarea secţiilor de votare aflate în limita adminiistativ-teritoriala a comunei Oteşani, județul Vâlcea, pentru organizarea şi desfătşurarea alegerilor pentru membrii diu România în Parlamentul European din anul 2024 şi a ale...

30 Apr 2024

Dispoziția nr. 125 privitoare la Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa extraordinară, în data de 10 mai 2024.

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2). lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoca in se...

30 Apr 2024

Negoescu Mihai-Valentin și Bioc Miruna Gabriela

...

Dezbatere Publică