Conducerea


Mircea Oprișor

Primarul comunei Oteșani


Primarul Comunei Oteșani din județul Vâlcea

Miron Ion

Viceprimarul Comunei Oteșani


Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert.

Bondoc Elena Eliodora

Secretarul Comunei Oteșani


Secretarul Comunei Oteșani din județul Vâlcea