Lista documentelor de interes public conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Atribuțiile ce decurg din dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite, după cum urmează:

Lista documente produse si/sau gestionate de către primăria comunei Oteșani Vâlcea:

Modalităţiile de contestare a deciziei primăriei comunei Oteșani Vîlcea în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

CADRUL  LEGAL:  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată.

O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.