Alte Documente

 

Procese Verbale Sedinte CL

Vezi Articolele

Rapoarte Activitate Consilieri

Vezi Articolele

Oferte vanzari Legea 17/2014

Vezi Articolele

Publicatii de casatorie

Vezi Articolele

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Vezi Articolele

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Vezi Articolele

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Vezi Articolele

Minutele în care se consemnează punctele de vedere exprimate de participanți la ședințe publice

Vezi Articolele