Publicat: Marți, 14 Noiembrie 2023 09:58 Accesări: 173

la contractul de atribuire

Prestari servicii de catering pentru scoli in cadrul Programului-pilot conform Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat si

HOTĂRÂRE nr. 999 din 20 octombrie 2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv in cadrul SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Luni, 30 Octombrie 2023 14:00 Accesări: 235

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Comuna Otesani, judetul VaIcea, in calitate de autoritate contractanta organizeaza procedura proprie Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect „SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA", servicii cuprinse in HOTĂRÂRE nr. 999 din 20 octombrie 2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

  1. Sursa de finantare : Programului-pilot conform OUG 77/2023
  2. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Vineri, 25 Noiembrie 2022 11:28 Accesări: 465

ANUNT DE PARTICIPARE
pentru
PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI,
comuna Oteșani, JUDET VALCEA

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie „ PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA". Comuna Otesani, judetul VaIcea, in calitate de autoritate contractanta organizeaza procedura proprie Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect „SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA", servicii cuprinse in OUG nr. 145/2022 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.