Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive a comunei Oteșani, Județul Vâlcea din anul 2023.

Publicat: Marți, 18 Iulie 2023 11:36 Accesări: 49

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 27 iulie 2023, orele 12.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Marți, 20 Iunie 2023 09:18 Accesări: 71

D I S P O Z I Ţ I A NR. 161.

PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa ordinară, în data de 29 IUNIE 2023.

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 29 iunie 2023,orele 12.00,la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Marți, 06 Iunie 2023 09:24 Accesări: 57

D I S P O Z I Ţ I A NR. 146

PRIVITOR LA: Convocarea Consiliului local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, pentru sedinţa extraordinară, în data de 09 iunie 2023.

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2).lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca in sedinta extraordinara, Consiliul local al comunei Otesani, pentru data de 09 iunie 2023,orele 12.00,la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.