Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive a comunei Oteșani, Județul Vâlcea din anul 2024.

 

Publicat: Joi, 15 Februarie 2024 09:56 Accesări: 23

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(2).lit.a)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoca in sedinta extraordinara, publica, Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, pentru data de 22 februarie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 D I S P O Z I Ţ I E

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Marți, 23 Ianuarie 2024 15:40 Accesări: 85

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 31 ianuarie 2024,orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani, judetul Valcea;

In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 D I S P O Z I Ţ I E

Art.1.
(1).- Se convocă în sedinţa ordinară, publica, Consiliul local al Comunei Oteşani, judetul Vâlcea, pentru data de 31 ianuarie 2024, orele 12.00, la sediul Caminului Cultural Otesani , judetul Valcea, cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.