Publicat: Marți, 07 Noiembrie 2023 12:29 Accesări: 128

UAT OTESANI, titular al proiectului: "Asfaltare drumuri de interes local, comuna Otesani. jud. Valcea". propus a fi realizat in com. Otesani, satele: Otesani si Carstanesti, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Vineri, 13 Octombrie 2023 13:38 Accesări: 205

Comuna Oteșani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect "Asfaltare drumuri de interes local, com. Oteșani, jud. Vâlcea" propus a fi realizat în com. Oteșani, satele: Cârstănești și Oteșani judetut Vâlcea.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Joi, 03 August 2023 16:01 Accesări: 372

UAT Județul Vâlcea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 129DOT/25.07.2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6093, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea performanțelor școlare în sistemul educațional județean și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații prin asigurarea condițiilor optime de derulare a unui proces educațional de calitate, modern și incluziv, în corelare cu nevoile actuale și viitoare ale societății, inclusiv ale pieței forței de muncă.
Obiective specifice
1. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru laboratoarele de informatică din cadrul a 35 unități de învățământ și a 4 unități de învățământ profesional și tehnic din județ, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
2. Dotarea cu mobilier și materiale didactice, inclusiv cu echipamente informatice necesare procesului didactic a sălilor de clasă din 41 unități de învățământ preuniversitar și 5 unități conexe din județ, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
3. Dotarea cu mobilier specific, materiale didactice specifice și cu echipamente digitale a laboratoarelor de științe din 28 unități de învățământ preuniversitar
4. Echiparea cu mobilier, materiale didactice, inclusiv echipamente digitale a cabinetelor școlare multidisciplinare, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a spațiilor sportive din 41 unități de învățământ preuniversitar și 5 unități conexe din județ.
5. Echiparea atelierelor de practică din 4 unități de învățământ profesional și tehnic în funcție de specializarea lor și de nevoile lor concrete precum și cu echipamente digitale.
Astfel, peste 16.000 elevi din județ vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului.
Perioada de implementare a proiectului este 26 iulie 2023 - 31 decembrie 2024.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 34.638.877,00 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 29.108.300,00 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 5.530.577,00 lei
Date de contact:
UAT Județul Vâlcea: http://www.cjvalcea.ro, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., telefon: 0250 732 901, fax: 0250 735 617, adresă: Strada General Praporgescu nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, 240595, județul Vâlcea, persoană de contact: Anamaria Văduva – manager de proiect

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Luni, 12 Iunie 2023 09:04 Accesări: 137

Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Vineri, 05 Mai 2023 14:59 Accesări: 130

UAT Comuna OTESANI, judetul Valcea, anunta inceperea proiectului cu titlul "REABILITAREA MODERATA A SEDIULUI PRIMARIEI OTESANI, JUDETUL VALCEA", Titlu Apel: PNRR/2022/Cl0/1.3, Runda 2 in judetul Valcea, implementat de UAT Comuna Otesani, conform contractului de finantare nr 9665/25.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 - Fondul Local a PNRR.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Miercuri, 15 Februarie 2023 13:26 Accesări: 195

Comunicat de presa

"PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!"

UAT Comuna Otesani, judetul Valcea, anunta începerea proiectului cu titlul "Reabilitarea moderata a sediului prlmariei comunei Otesani, judetul Valcea", Titlu Apel: PNRR/2022/Cl0/1.3, Runda 2 in judetul Valcea, implementat de UAT Comuna Otesani, confom contractului de finantare nr 9665/25.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 - Fondul Local a PNRR.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Sâmbătă, 31 Decembrie 2022 15:15 Accesări: 334
Publicat: Sâmbătă, 31 Decembrie 2022 15:13 Accesări: 320
Publicat: Sâmbătă, 31 Decembrie 2022 15:12 Accesări: 332