Publicat: Marți, 18 Iulie 2023 11:36 Accesări: 395

Primarul comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, - MIRCEA OPRISOR -;

In conformitate cu prevederile art.133. alin.(1)., art.134. alin.(1). lit.a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local Otesani,in sedinta ordinara, publica, pentru data de 27 iulie 2023, orele 12.00, la sediul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea;
In temeiul art.196. alin.(1). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

D I S P O Z I Ţ I E

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.