Hotărârile Consiliului Local Oteșani

Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Otesani, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea"

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Hot 29 din 31 Aug 2021.pdf)Hot 29 din 31 Aug 2021.pdfAcordarea unui mandat special reprezentantului UA T Comuna Otesani, În Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară \"APA Vâlcea\" În vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtăţeşti în cadrul Asociaţiei