Hotărârile Consiliului Local Oteșani

Hotărârea nr 31 din 27 09 2022 privind Aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN

Aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN, pentru realizarea investitiei « Prima Înfiinţare reţele publice de apă si apă uzată, imbuntirea retelei de drumuri de interes local, prima înfiinţare şi dotare centru pentru îngrijire copii tip „after sclhol", investitii în scopul conservlirii specificului local şi a moştenirii culturale», din comuna Otesani, judetul Valcea

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Hot 31 din 31 Aug 2021.pdf)Hot 31 din 31 Aug 2021.pdfAprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN