Procese Verbale Ședințe Consiliul Local Oteșani

Proces Verbal al ședinței publice ordinare a Consiliului Local al comunei Oteșani din 21 Dec 2022

Publicat: Miercuri, 21 Decembrie 2022 14:17