ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Publicat: Miercuri, 16 August 2023 08:00 Accesări: 50

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primaria Comunei Otesani, judetul Valcea organizează la sediul instituţiei din Comuna Otesani, sat Otesani, strada Principala 1, nr.18, parter-sala de sedinta, Valcea, examen de promovare în grad profesional, pentru următoarele funcții publice de execuție:

Nr. crt.

Functia publica

Clasa

Grad profesional detinut

Compartiment

Grad profesional dupa promovare

1.

Inspector

I

asistent

Financiar-contabil, taxe si impozite

principal

2.

Consilier

I

asistent

Agricultura

principal

3.

Consilier achizitii publice

I

asistent

Achizitii publice

principal

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.