Obligaţia de înscriere în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzateobligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Publicat: Luni, 24 Octombrie 2022 12:59 Accesări: 181

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi juridice, proprietari a spaţiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate al Comunei Otesani în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

ATENŢIE! Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.( 30 oct. 2022)

în conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 prrvind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Listă Atasamente:


Descărcați cerere_inscriere_in_registru.pdf
.