UAT Comuna Otesani, judetul Valcea, anunta începerea proiectului cu titlul "Reabilitarea moderata a sediului prlmariei comunei Otesani, judetul Valcea"

Publicat: Miercuri, 15 Februarie 2023 13:26 Accesări: 150

Comunicat de presa

"PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!"

UAT Comuna Otesani, judetul Valcea, anunta începerea proiectului cu titlul "Reabilitarea moderata a sediului prlmariei comunei Otesani, judetul Valcea", Titlu Apel: PNRR/2022/Cl0/1.3, Runda 2 in judetul Valcea, implementat de UAT Comuna Otesani, confom contractului de finantare nr 9665/25.01.2023 finantat in cadrul componentei 10 - Fondul Local a PNRR.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 36 de luni incepand cu data de 25.01.2023.

Obiectivul general al proiectului consta in tranzitia catre un fond construit resilient si verde al Comunei Otesani.

Obiectivul specific al proiectului ii reprezinta renovarea energetica moderata a sediului Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.

PNRR Componenta 10 - Fondul Local, Investiţia 1.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

  • Numar de unitati solicitate: 660.00 mp
  • Suma solicitata pentru investitie (Euro): 290.400
  • Suma solicitata pentru investitie (Lei): 1.429.552,08

Rezultatele urmarite prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:

  • Renovarea energetică moderată a sediului Primariei Comunei Otesani,judetul Valcea, contribuindu-se astfel, la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere de cel puţin 30 % a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în comparaţie cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent C02.
  • Rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, îmbunătăţindu-se viaţa cetatenilor din localitate.
  • Transformare durabilă rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale.

Componenta PNRR/2022/C10 - Fondul Local - I. 1.3: "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice":

Infiintarea a doua statii de incarcare

  • Valoarea staţiilor de încărcare (EURO) 50.000
  • Valoarea staţi ilor de încărcare (RON) 246.135,00

Valoarea totala a finantarii nerambursabile este de 1.675.687,08 lei, la care se adauga TVA in valoare de 318.380,55 lei.

Persoana de contact:
UAT Comuna Otesani, judetul Valcea,
Primar: Oprisor Mircea

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.