Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Publicat: Marți, 07 Noiembrie 2023 12:29 Accesări: 188

UAT OTESANI, titular al proiectului: "Asfaltare drumuri de interes local, comuna Otesani. jud. Valcea". propus a fi realizat in com. Otesani, satele: Otesani si Carstanesti, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresll de internet www.apmvl.anpm.ro

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii ln proiectul deciziei de încadrare în ternen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protectia Mediului Vâlcea.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.