IDU COSMIN-CRISTIAN si PREDESCU ELENA-ROXANA

Nume si prenume sot: IDU COSMIN-CRISTIAN
Nume si prenume sotie: PREDESCU ELENA-ROXANA
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2020 15:14 Accesări: 498

Astăzi, 14 OCTOMBRIE 2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IDU COSMIN-CRISTIAN, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în GOLEŞTI, judeţul VÂLCEA şi a d-rei/d-nei PREDESCU ELENA-ROXANA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în OTEŞANI, judeţul VÂLCEA.

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opoziţia la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Publicatie de casatorie:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.