Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

Publicat: Joi, 09 Martie 2023 15:55 Accesări: 130

A vând în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

PRIMARUL COMUNEI OTEŞANI,

în calitate de autoritate executivă cu rolul de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale a le cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei,

precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local, consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Oteşani,

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei aţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ-teritoriale Oteşani,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE,
prin care:

  • Confirmă că la nivelul U.A.T. Oteşani se dispun toate măsurile administrative astfel încât să nu se săvârşească fapte de corupţie;
  • Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă precum şi conflictul de interese şi incompatibilităţile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituţiei şi încrederea în aceasta;
  • Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 -2025;
  • Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturi lor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu aparatul de specialiate si instituţiile/serviciile publice de interes local, adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;
  • Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;
  • Susţine şi promovează creşterea gradului de respectare şi aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025;
  • Contribuie la reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor şi asigură implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu privire la gradului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituţiei precum şi referitor la stadiul implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.