Creat: Vineri, 21 Septembrie 2018 14:49 Accesări: 948
Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Cerere Ionescu Ileana.pdf)Cerere afisare Ionescu Ileana 
Download-ează fișierul (Lista Preemptorilor.pdf)Lista preemptorilorLista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare in ordinea rangului de preferinţă
Download-ează fișierul (Oferta Vanzare Ionescu Ileana.pdf)Oferta Vanzare Iionescu Ileana 
Creat: Marți, 03 Iulie 2018 15:01 Accesări: 1053

Subsemnata Sasu Veronica vand teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de 0,2481 (ha), in punctul "Scaunul Casei Otesani", la preţul de 2000 (douamiilei)

Ataşamente:
FişierDescriere
Download-ează fișierul (Oferta Vanzare 0.2481ha teren.pdf)Oferta Vanzare 0.2481ha teren.pdf