Achizitie publica servicii de catering pentru Scoala Gimnaziala Carstanesti, comuna Otesani, JUDET VALCEA

Publicat: Vineri, 25 Noiembrie 2022 11:28 Accesări: 407

ANUNT DE PARTICIPARE
pentru
PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI,
comuna Oteșani, JUDET VALCEA

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie „ PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA". Comuna Otesani, judetul VaIcea, in calitate de autoritate contractanta organizeaza procedura proprie Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect „SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA", servicii cuprinse in OUG nr. 145/2022 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat.

 1. Sursa de finantare : Programului-pilot conform OUG 145/2022
 2. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita deprimire a ofertelor;

I. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA

 1. Denumire si adrese
  Ofertele financiare, tehnice si documentele de calificare semnate si stampilate vor fi depuse in plic inchis la Primaria Otesani, Cod de identificare fiscala: 2541533;
  Adresa: Strada Principala, nr. 9; Localitate: Otesani; Cod Postai: 247455; Tara: Romania; Codul NUTS: R0415 Valcea; Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Nr de telefon: +40 763643664; Fax: +40 250860676;
  Persoana de contact: MIRCEA OPRISOR;
  Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.primariaotesani.ro;
  Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;
 2. Achizitie comuna
  Contractul implica o achizitie comuna . NU
 3. Comunicare
  Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat complet si gratuit la (www.primariaotesani.ro) .
  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile.
  Orice operator economic interest are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare cu privire la Documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari primite de catre Autoritatea Contractanta, dupa termenul limita specificat nu vor fi luate in considerare.
  ln conformitate cu prevederile OUG 45/2018, termenul in care Autoritatear Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu 3 zile inainte de termenul stabilit
  pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare,

lnformatii suplimentare pot fi obtinute de la: Primaria Comunei Otesani, Judetul Valcea Telefon/fax: +40 250860676;
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Cod fiscal nr. 2541533;

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Listă Atasamente:


Descărcați caiet_de_sarcini.pdf
.


Descărcați contract.pdf
.


Descărcați fisa_de_date.pdf
.


Descărcați intructiuni_formulare.pdf
.