ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI

Publicat: Luni, 30 Octombrie 2023 14:00 Accesări: 105

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Comuna Otesani, judetul VaIcea, in calitate de autoritate contractanta organizeaza procedura proprie Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect „SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA CARSTANESTI, comuna Otesani, JUDET VALCEA", servicii cuprinse in HOTĂRÂRE nr. 999 din 20 octombrie 2023 pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a numărului de beneficiari, a sumei necesare pentru finanţarea Programului în anul 2023 şi a repartizării acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

  1. Sursa de finantare : Programului-pilot conform OUG 77/2023
  2. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
  3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Listă Atasamente:


Descărcați caiet_de_sarcini_.pdf
.


Descărcați contract_.pdf
.


Descărcați fisa_de_date_.pdf
.


Descărcați formulare_si__instructiuni_de_completare_.pdf
.