Publicat: Sâmbătă, 31 Decembrie 2022 14:34 Accesări: 481
Publicat: Joi, 15 Decembrie 2022 15:01 Accesări: 286

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Luni, 24 Octombrie 2022 12:59 Accesări: 329

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi juridice, proprietari a spaţiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligaţia de a se înscrie în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate al Comunei Otesani în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Miercuri, 03 August 2022 22:24 Accesări: 549

În conformitate cu prevederile art.11, alin (1) din O.Gv. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea «report din oficiu» la rubrica «semnatura declarantului».

(3) Modelele declaratiilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele prevazute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificarilor privind situatia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

(4) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.

(5) In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.

(6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Joi, 31 Martie 2022 11:53 Accesări: 373

Lista functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, judetul Valcea, in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit in fonduri publice.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Joi, 10 Martie 2022 08:57 Accesări: 362

14 martie - 15 mai 2022

  • LUNI-VINERI, intre orele 08:00-16:00
  • SAMBATA-DUMINICA, intre orele 10:00-16:00

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Luni, 11 Octombrie 2021 15:23 Accesări: 545

Incepand cu data de 11.10.2021 pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virulul SARS - COV - 2 este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere gura si nasul ,pe o raza de 50m in jurul Scolii Gimnaziale Carstanesti si a Gradinitei cu program normal Otesani, pentru persoanele care stationeaza în acest perimetru.

S-a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie ,astfel incat sa acopere nasul si gura, la locul de munca si în spatiile publice cu potential de aglomerare , respectiv: statii pentru transport in comun , spatii comerciale , sali de asteptare , institutii publice.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Publicat: Miercuri, 04 August 2021 11:53 Accesări: 684

Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul in spatii dotate cu aer conditionat (magazine, spatii publice).

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.