Anunt de participare pentru contractului de achiziţie publică „PRESTAREA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA, SAT CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA"

Publicat: Vineri, 15 Martie 2024 09:24 Accesări: 177

Comuna Otesani, judetul VaIcea, in calitate de autoritate contractanta organizeaza procedura proprie Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru atribuirea contractului avand ca obiect „ SERVICII DE CATERING PENTRU SCOALA GIMNAZIALA, SAT CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA", in cadrul Programului national "Masa sanatoasa", conform HG nr.24 din 11 ianuarie 2024.

1. Sursa de finantare: PROGRAMUL NATIONAL "MASA SANATOASA"
2. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;

 

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Listă Atasamente:

Descărcați Instructiuni de completare

Descărcați Model constract prestari servicii

Descărcați Fisa de date

Descărcați Caiet de sarcini